ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวแห่งใหม่ ณ รถไฟฟ้า MRT สถานีคลองเตย ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวแห่งใหม่ ณ รถไฟฟ้า MRT สถานีคลองเตย

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ณ รถไฟฟ้า MRT สถานีคลองเตย อย่างเป็นทางการ โดยโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) – BEM และบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN)

ในระหว่างพิธีเปิด รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กระทรวงการต่างประเทศได้รับเกียรติจาก รฟม. ในการสนับสนุนพื้นที่เพื่อเปิดการสำนักงานหนังสือเดินทางแห่งแรกนอกที่ทำการกระทรวงการต่างประเทศ และแห่งแรกในย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร โดยถือเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับแนวนโยบายการทูตเพื่อประชาชนของกระทรวงฯ และเป็นไปตามบัญชาของนายกรัฐมนตรี ซึ่งต้องการให้กระทรวงฯ บริการประชาชนอย่างเข้าถึงและครอบคลุมมากที่สุด หลังจากนั้น รองปลัดกระทรวง
การต่างประเทศได้นำคณะผู้บริการบริษัทข้างต้น เดินเยี่ยมชมภายในสำนักงานฯ อีกทั้งยังได้อธิบายกระบวนการให้บริการการทำหนังสือเดินทางให้กับประชาชนอย่างเป็นกันเองอีกด้วย

 อนึ่ง สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ณ สถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีคลองเตย ถือเป็นสำนักงานหนังสือเดินทางแห่งที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยในปัจจุบัน กรมการกงสุลได้เปิดให้บริการหนังสือเดินทางครอบคลุมทั้งหมด 113 แห่งทั้วโลก โดยมีสำนักงานในต่างประเทศ 94 แห่ง และสำนักงานในต่างจังหวัด 14 แห่ง