ข่าวสารนิเทศ : การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๒ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๒

          เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และนายฮิโระโตะ อิสุมิ ที่ปรึกษาพิเศษนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย – ญี่ปุ่น (Thailand – Japan High Level Joint Commission:  HLJC) ครั้งที่ ๒ ณ กระทรวงการต่างประเทศ
          ในด้านการค้า ฝ่ายไทยยืนยันขอให้ญี่ปุ่นเพิ่มโควตานำเข้าผลิตภัณฑ์สุกรจากไทย และสองฝ่ายได้เห็นพ้องที่จะหารือเกี่ยวกับการเปิดตลาดสินค้าภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น (Japan – Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) อย่างใกล้ชิด ในด้านการลงทุน ฝ่ายไทยเชิญชวนให้ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนใน ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้นโยบาย S-Curve และ New S-Curve รวมทั้งในระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้ สองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับความคืบหน้าในโครงการต่าง ๆ ด้านระบบราง ความปลอดภัยทางถนน การป้องกันน้ำท่วม เทคโนโลยีอ้างอิงพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม และการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศและพลังงาน