ข่าวเด่น : การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายเหวียน ฝู จ่อง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วันที่ ๒๕ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ศูนย์ข่าว

ข่าวเด่น : การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายเหวียน ฝู จ่อง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วันที่ ๒๕ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

นายเหวียน ฝู จ่อง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  มีกำหนดเยือนประเทศไทยอย่างเป็น
ทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เป็นครั้งแรกภายหลังจากที่ได้รับเลือกตั้งเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เมื่อปี ๒๕๕๔ และเป็นการเยือนไทยครั้งแรกของผู้นำระดับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในรอบ ๒๐ ปี นับตั้งแต่การเยือนของนายโด๋ เหมื่อย เมื่อปี ๒๕๓๖

นายเหวียน ฝู จ่อง จะเดินทางเยือนประเทศไทยพร้อมคณะ จำนวน ๗๐ คน ประกอบด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลเวียดนาม อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผนและการลงทุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผู้ทุพพลภาพและสังคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นต้น

รัฐบาลไทยจะจัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ทำเนียบรัฐบาล หลังจากนั้น จะมีการหารือทวิภาคีระหว่างเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและนายกรัฐมนตรี  และนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและคณะด้วย

เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามมีกำหนดการเข้าพบหารือกับประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หัวหน้าพรรคการเมืองไทย ภาคเอกชนไทย และสมาคมมิตรภาพไทย - เวียดนาม นอกจากนั้น จะรับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วย

ไทยและเวียดนามได้ฉลองครบรอบ ๓๕ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี ๒๕๕๔ และโดยที่เป็นประเทศเพื่อนบ้าน
อาเซียนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด มีความร่วมมือรอบด้านร่วมกัน การเยือนไทยของเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
ครั้งนี้จะเป็นสัญลักษณ์ถึงการยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศ และยุคใหม่ของการกระชับมิตรภาพและความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในภายภาคหน้า