ข่าวเด่น : ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่น ศูนย์ข่าว

ข่าวเด่น : ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่น

​​เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือทวิภาคกับนายฟุมิโอะ คิชิดะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ณ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น
 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้ใช้โอกาสนี้อธิบายถึงพัฒนาการตามแผน Road Map ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นขอบคุณสำหรับคำอธิบายและขอแสดงความเคารพต่อความพยายามของคณะทำงานของรัฐบาล
​​
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศย้ำถึงความสัมพันธ์ไทยและญี่ปุ่นซึ่งมีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างมาก ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินต่อไปในช่วงที่ ๑ ปีจากนี้ที่ไทยอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยที่เข้มแข็งมากขึ้น นอกจากนี้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศย้ำถึงบทบาทของไทยในภูมิภาคอาเซียนที่จะยิ่งทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นจากนโยบายการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การวางระบบรถไฟเชื่อมไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เชื่อมกรุงเทพฯ กับปริมณฑล
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเห็นว่าการหารือในครั้งนี้มีความหมายอย่างยิ่งเนื่องจากไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อญี่ปุ่น และประสงค์จะเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับรัฐบาลใหม่ของไทย ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้มอบสารแสดงความยินดีต่อแก่พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วย