ข่าวเด่น : ประธานาธิบดีออสเตรียถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Großes Goldenes Ehrenzeichen am Bande แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  ศูนย์ข่าว

ข่าวเด่น : ประธานาธิบดีออสเตรียถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Großes Goldenes Ehrenzeichen am Bande แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

เมื่อ วันที่ 2 ตุลาคม 2557 นาย Heinz Fischer ประธานาธิบดีออสเตรียถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Großes Goldenes Ehrenzeichen am Bande (Grand Decoration of Honour in Gold with Sash) แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำหรับการทรงงานเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและออสเตรีย ณ พระราชวังฮอฟบวร์ก กรุงเวียนนา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ Großes Goldenes Ehrenzeichen am Bande (Grand Decoration of Honour in Gold with Sash) นับเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดลำดับที่สองของออสเตรีย ที่ได้มีการมอบให้กับบุคคลสำคัญต่าง ๆ อาทิ นาย Willy Brandt อดีต นรม. เยอรมนี / นาย Kofi Annan เลขาธิการสหประชาชาติ / นาย Mohamed El Baradei อดีตผู้อำนวยการใหญ่ IAEA / และเจ้าชาย Hassan bin Talal แห่งจอร์แดน เป็นต้น