ข่าวอื่นๆ. : โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างโทรศัพท์ไปขอข้อมูลหนังสือเดินทางของประชาชน ศูนย์ข่าว

ข่าวอื่นๆ. : โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างโทรศัพท์ไปขอข้อมูลหนังสือเดินทางของประชาชน

                   ด้วยปรากฎว่ามีผู้แอบอ้างใช้หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๙๘๑-๗๔๘๐ ติดต่อพี่น้องประชาชนหลายราย โดยแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมการกงสุล เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางของผู้ที่ได้รับติดต่อนั้น

                   กรมการกงสุลขอเรียนให้ทราบทั่วกันว่า กรมการกงสุลไม่มีนโยบายและไม่มีการดำเนินการใดๆ ในการให้ใช้โทรศัพท์สอบถามเพื่อขอข้อมูลการถือหนังสือเดินทางของประชาชนแต่ละราย เนื่องจากกรมการกงสุลเป็นผู้ออกหนังสือเดินทางให้กับประชาชนโดยตรง จึงไม่มีความจำเป็นต้องสอบถามข้อมูลใดๆ จากประชาชนอีก การกระทำของกลุ่มดังกล่าวจึงเป็นที่น่าสงสัยว่าจะได้นำข้อมูลการถือหนังสือเดินทางของประชาชนไปใช้ในทางมิชอบ และอาจเป็นอันตรายแก่ประชาชนผู้ให้ข้อมูลได้

                   กรมการกงสุลจึงขอเรียนเตือนมาถึงพี่น้องประชาชนทุกท่าน โปรดอย่าได้หลงเชื่อและให้ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลการถือหนังสือเดินทางของท่านแก่ผู้ที่ติดต่อไปตามหมายเลขดังกล่าว หรือหมายเลขอื่นๆ

                   หากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
                          โทรศัพท์ ๐๒-๒๐๓-๕๐๐๐ ต่อกรมการกงสุล
                          อีเมล์ : consular05@mfa.go.th
                          เฟซบุค : Thai Consular Q&A
                          ทวิตเตอร์ : Thai Consular @ ThaiConsular