ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนอินเดีย – ไทย ระหว่างวันที่ 10 – 18 มกราคม 2559 ศูนย์ข่าว

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนอินเดีย – ไทย ระหว่างวันที่ 10 – 18 มกราคม 2559

สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนอินเดีย-ไทย ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการไทย-อินเดีย ระหว่าง สถานเอกอัครราชทูตไทยกับสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย   โดยจัดให้คณะนักเรียน(10 คน)  และครู(2 คน) มาเยือนไทย ระหว่างวันที่ 10 – 18 มกราคม 2559 และขอให้มูลนิธิฯ สนับสนุนโรงเรียนในเครือข่ายฯ ให้การต้อนรับและร่วมทำกิจกรรมฯ  รวมทั้งคัดเลือกนักเรียนยุวทูตฯ เข้าร่วมโครงการฯ  ทั้งนี้ คณะนักเรียนยุวทูตไทยได้ไปเยือนอินเดียแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2558

คณะนักเรียนอินเดียส่วนใหญ่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 5  มาจากโรงเรียน  Sardar  Patel  Vidyalaya  ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงนิวเดลี  และ Mayo College (+Girls’ School),  Ajmer โรงเรียนชั้นนำของรัฐ  ราชสถาน  ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย  ทั้งสองแห่ง เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียนจำนวน  1,200-2,650 คน                                                                                           

 มูลนิธิฯ ประสานกำหนดการให้คณะนักเรียนจากอินเดีย เข้าเยี่ยมคารวะ นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการฯ  นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ บันทึกเสียงรายการวิทยุยุวทูตออนแอร์ เยี่ยมโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเรียนไทยในกิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมและดนตรี   รวมทั้งจัดให้เยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  นิทรรศรัตนโกสินทร์  ฯลฯ นอกจากนี้ คณะนักเรียนอินเดีย ได้เยี่ยมโรงเรียนสัตยาไส ที่จังหวัดลพบุรี  และชมทะเลไทยที่จังหวัดระยอง

ในโอกาสที่ H.E. Mr. Harsh Vardhan Shringla  เอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย ได้จัดเลี้ยงอาหารค่ำให้กับคณะนักเรียนอินเดีย-ไทย ได้ให้ความเห็นว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีควรดำเนินอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของการสานไมตรีของนักเรียนทั้งสองฝ่าย และอาจพิจารณาเปลี่ยนโรงเรียนที่มาร่วมไปตามภาคต่างๆ ของอินเดีย ในโอกาสต่อไป

โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย-อินเดีย ที่ริเริ่มโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี  นับเป็นรูปแบบของความร่วมมือสองฝ่ายที่ส่งเสริมการสานมิตรไมตรีในระดับเยาวชนได้อย่างครบวงจร  อันทำให้โครงการมีคุณค่า และยังประโยชน์ ในการผูกสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประเทศทั้งสอง