ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : คณะเยาวชนมาเลเซีย เชื้อสายไทย จำนวนกว่า 70 คน ซึ่งได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมในไทยภายใต้โครงการเยาวชนสยามเยือนถิ่นมาตุภูมิ ศูนย์ข่าว

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : คณะเยาวชนมาเลเซีย เชื้อสายไทย จำนวนกว่า 70 คน ซึ่งได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมในไทยภายใต้โครงการเยาวชนสยามเยือนถิ่นมาตุภูมิ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 กระทรวงการต่างประเทศ โดยนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธ์ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกได้มีโอกาสต้อนรับคณะเยาวชนมาเลเซีย เชื้อสายไทย จำนวนกว่า 70 คน ซึ่งได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมในไทยภายใต้โครงการเยาวชนสยามเยือนถิ่นมาตุภูมิ

โดยเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เยาวชนมาเลเซียเชื้อสายไทยได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและความเป็นไทยเพื่อให้สามารถเป็นตัวแทนแสดงคุณลักษณะที่ดีงามของไทยให้ประเทศเพื่อนบ้านได้ประจักษ์

โดยนอกเหนือจากการเยี่ยมชมกระทรวงการต่างประเทศแล้วน้องๆบางส่วนยังมีโอกาสได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ“รอบบ้านเรา” ของสถานีวิทยุสราญรมย์ เกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการรวมถึงได้เปิดเผยมุมมองและความคิดเห็นที่น่าสนใจ ในฐานะเยาวชนเชื้อสายไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ

ทั้งนี้ ท่านสามารถรับฟังรายการ “รอบบ้านเรา” ได้ในเช้าวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 06.00 – 06.30 ทางสถานีวิทยุสราญรมย์ คลื่นความถี่ AM 1575 kHz