ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก  ศูนย์ข่าว

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก

            เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ได้เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ลูกจ้างและนักศึกษาฝึกงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย ประกอบด้วยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปราก และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงปราก และชุมชนไทยในสาธารณรัฐเช็ก เข้าร่วมประมาณ ๔๐ คน 
            เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและนำชุมชนไทยกล่าวถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีมหาราชา และลงนามในสมุดถวายพระพรชัยมงคล