:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต ::  : การจัดกิจกรรม Czech-Thai Day 2020 : Amazing Thai Matket @ Zlute Lazne ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก ศูนย์ข่าว กต.

:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: : การจัดกิจกรรม Czech-Thai Day 2020 : Amazing Thai Matket @ Zlute Lazne ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก

 เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ร่วมกับสำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปราก ททท. สำนักงานกรุงปราก และสวนพักผ่อน Zlute Lazne จัดกิจกรรม Czech-Thai Day 2020: Amazing Thai Market @ Zlute Lazne ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งที่ 2 (ครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี 2562) โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้สนับสนุนการสาธิตการปรุงอาหารไทยโดยแม่ครัวประจำทำเนียบ และสนับสนุนการออกร้านของร้านอาหารไทยในกรุงปรากที่มีเจ้าของเป็นคนไทย จำนวน 2 ร้านได้แก่ Thai Station Bistro & Cafe และ Rattanakosin Thai Restaurant เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ใช้บริการสวนพักผ่อนฯ ตลอดจนมีการจำหน่ายเบียร์สิงห์ ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้บริการสวนพักผ่อนฯ

          นอกจากนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศฯ ได้จัดซุ้มเพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวไทยและผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงอาหารไทย และตราสัญลักษณ์ Thai Select และ ททท.ฯ ได้จัดพื้นที่เพื่อให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเทศไทย ตลอดจนกิจกรรมสาธิตการสานปลาตะเพียน เพื่อสื่อความหมายถึงการส่งความปรารถนาดีและความห่วงใยจากประเทศไทยให้ทั่วโลกปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 การแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรมไทย การสาธิตมวยไทย การสาธิตการแกะสลักผลไม้ และการฉายวีดิทัศน์เกี่ยวกับประเทศไทย และยังจัดให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเช็กที่จัดแพ็คเกจท่องเที่ยวไปยังประเทศไทย ได้แก่ บริษัท Siam Travel และ บริษัท China Tour s.r.o. มาร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยว และนำเสนอแพ็คเกจการท่องเที่ยวประเทศไทยในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ใช้บริการสวนพักผ่อนฯ เป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดประมาณ 900 – 1,000 คน