:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต ::  : เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลรับทักษิณานุประทาน  งานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ณ วัดพุทธชินวงศ์ เมืองคริสเตียนซานด์  ศูนย์ข่าว กต.

:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: : เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลรับทักษิณานุประทาน งานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ณ วัดพุทธชินวงศ์ เมืองคริสเตียนซานด์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลรับทักษิณานุประทาน
งานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ณ วัดพุทธชินวงศ์ เมืองคริสเตียนซานด์ 
 
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เข้าร่วมเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลรับทักษิณานุประทาน งานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนและอุปถัมภ์การก่อตั้งวัดพุทธชินวงศ์ เมืองคริสเตียนซานด์ โดยพระวิมลศาสนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ กรุงออสโล และรองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพระสงฆ์ 14 รูป จากวัดอื่น ๆ ในนอร์เวย์ ได้แก่ วัดไทยนอร์เวย์ กรุงออสโล วัดไทยนอร์เวย์บาร์เก้น วัดหลวงพ่อสด สตาวังง่าร์ วัดธรรมกายเอกซูนด์ วัดพุทธแดนธรรม ควีนเนสดาล  วัดพุทธภาส สตาวังงาร์ และวัดพระธรรมกาย ฮามเมสตราด เข้าร่วมด้วย โดยมีชุมชนไทยผู้ศรัทธาในเมืองคริสเตียนซานด์ และเมืองใกล้เคียง เช่น เมืองสตาวังง่าร์ ประมาณ 100 คน เข้าร่วม
 
เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในนอร์เวย์ให้มีความเข้มแข็งสืบไปไป และสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวไทยในเมืองคริสเตียนซานด์ และเมืองใกล้เคียง โดยกล่าวว่า แม้จะอยู่ห่างไกลและก่อนหน้านี้ไม่สามารถเดินทางมาพบทุกคนได้เพราะมาตรการโควิด-19  แต่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมให้การดูแล ช่วยเหลือ และอยู่เคียงข้างทุกคนเสมอ โดยเฉพาะความช่วยเหลือด้านจิตใจ 
 
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดโอกาสให้ชาวไทยสอบถามเกี่ยวกับข้อสงสัยด้านกงสุล ซึ่งส่วนใหญ่สอบถามเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนครอบครัว เนื่องจากเป็นผู้ที่ย้ายถิ่นฐานมาพำนักในนอร์เวย์เป็นเวลานาน หรือเกิดในนอร์เวย์ จึงยังไม่มีเอกสารสำคัญ ได้แก่ สูติบัตร หรือเอกสารสำคัญอื่น ๆ  เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หมดอายุหรือสูญหาย การเกณฑ์ทหาร และสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนการเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงนี้ นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้ขอความร่วมมือชาวไทยทุกคนในการลงทะเบียนการพำนักอยู่ในนอร์เวย์ เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อให้สถานเอกอัครราขทูตฯ สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีในกรณีฉุกเฉินด้วย 
 
การรวมตัวของชุมชนไทยในนอร์เวย์ในพิธีบำเพ็ญบุญที่วัดพุทธชินวงศ์ เมืองคริสเตียนซานด์ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างวัดพุทธชินวงศ์ วัดไทยนอร์เวย์ กรุงออสโล และวัดไทยอื่น ๆ ในนอร์เวย์ ร่วมกับชุมชนไทยในพื้นที่ต่างๆ ขอนอร์เวย์ ซึ่งได้มารวมตัวช่วยกันจัดพิธีในครั้งนี้ได้อย่างสมบูรณ์งดงาม สะท้อนความเข้มแข็งความสามัคคีของชุมชนไทยในนอร์เวย์ และความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ซึ่งวัดไทยและพระธรรมทูตในนอร์เวย์ต่างเป็นศูนย์รวมที่พึ่งทางจิตใจให้แก่คนไทยในต่างแดนอย่างแท้จริง สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอชื่นชมและขออนุโมทนาบุญแก่ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 
 
#การทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล
#Dhammadiplomacy 
#น้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน