:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต ::  : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ร่วมสร้างความเชื่อมั่นต่อการค้าการลงทุนในไทยต่อนักธุรกิจเซี่ยงไฮ้ ศูนย์ข่าว กต.

:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ร่วมสร้างความเชื่อมั่นต่อการค้าการลงทุนในไทยต่อนักธุรกิจเซี่ยงไฮ้

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

ร่วมสร้างความเชื่อมั่นต่อการค้าการลงทุนในไทยต่อนักธุรกิจเซี่ยงไฮ้

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2563 น.ส.ศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมด้วย น.ส.จีรนันท์ หิรัญญสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ นครเซี่ยงไฮ้ ได้ร่วมกล่าวในงานส่งเสริมการค้า    การลงทุน จัดโดย Shanghai Service Federation (SSF) เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน Shanghai Fair ซึ่งมีแผนจะจัดขึ้นที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2563 (หากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย และได้รับการอนุญาตจากรัฐบาล) ภายใต้หัวข้อ “Going to ASEAN” โดยมีผู้แทนสมาคมธุรกิจชั้นนำเซี่ยงไฮ้ที่เป็นสมาชิกของ SSF เข้าร่วมประมาณ 50 ราย อาทิ สมาคม E-commerce สมาคมการท่องเที่ยว สมาคมสินค้าอาหาร สมาคมการเงิน สมาคมโลจิสติกส์

กงสุลใหญ่ได้กล่าวถึงความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างนโยบายประเทศไทย 4.0 และการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม EEC กับนโยบาย Belt and Road Initiative ของจีน และย้ำถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยที่พร้อมรองรับการค้าการลงทุนจากจีน เชื่อมั่นว่าการจัดงาน Shanghai Fair ครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมการขยายมูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศ พร้อมทั้งให้ความมั่นใจเรื่องมาตรการของรัฐบาลไทยต่อสถานการณ์โควิด-19 ในขณะที่ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ได้บรรยายสรุปถึงสถานการณ์การค้าของไทย และการค้าระหว่างไทย-จีน

งาน Shanghai Fair เป็นงานแสดงสินค้าซึ่งเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2555 เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของวิสาหกิจเซี่ยงไฮ้ในต่างประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative และ New Silk Road โดยเคยจัดขึ้นที่สโลวีเนีย ยูเครน ฮังการี และในปีนี้เป็นครั้งแรกที่ผู้จัดดำริจะจัดงานดังกล่าวในภูมิภาคอาเซียนโดยเลือกไทยและสิงคโปร์เป็นสถานที่จัดงาน ทั้งนี้ จนถึงปัจจุบันนี้ มีวิสาหกิจเซี่ยงไฮ้สาขาต่าง ๆ ตอบรับการเข้าร่วมงาน Shanghai Fair ในไทยแล้ว 120 ราย

การตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่จัดงาน Shanghai Fair ในช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย แสดงให้เห็นว่าภาคธุรกิจเซี่ยงไฮ้มีความเชื่อมั่นในศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของไทย และการจัดงานดังกล่าวน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่าย