ข่าวเด่น : ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ   นำคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ณ อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตามลำดับ