ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบเกียรติบัตรแก่นักแสดงจิตอาสาที่มีส่วนร่วมในสปอตประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบเกียรติบัตรแก่นักแสดงจิตอาสาที่มีส่วนร่วมในสปอตประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย

      เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบ
เกียรติบัตรแก่นางสาวจรินทร์พร จุนเกียรติ (เต้ย) ในฐานะนักแสดงจิตอาสาที่มีส่วนร่วมในสปอตประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ชุด "คนรุ่นนี้...เพื่อคนรุ่นหน้า" ณ ห้องรับรองสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และนายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียนเข้าร่วมด้วย  

      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวขอบคุณนางสาวจรินทร์พรฯ ที่สนับสนุนการจัดทำ
สปอตประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทยในตอน “การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย
ทางไซเบอร์” ซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งที่อาเซียนให้ความสำคัญ สปอตประชาสัมพันธ์ดังกล่าวจะมีส่วนช่วยสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของความปลอดภัยทางไซเบอร์แก่คนไทยและประเทศอาเซียน

      ในโอกาสนี้ นางสาวจรินทร์พรฯ ได้กล่าวถึงความประทับใจที่ได้ร่วมงานกับกระทรวงการต่างประเทศ และได้แสดงความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำสปอตประชาสัมพันธ์ดังกล่าว และเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยมาร่วมกันเป็น “คนรุ่นนี้” ที่มองไปสู่อนาคตและส่งต่อประโยชน์ที่ได้รับจากประชาคมอาเซียนในด้านต่าง ๆ ให้กับ “คนรุ่นหน้า” ทั้งของประเทศไทยและประชาคมอาเซียน