ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือทวิภาคีระหว่างการรับประทานอาหารกลางวัน (working lunch) กับนายทะโร โคโนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ณ โรงแรมอิมพีเรียล กรุงโตเกียว ในโอกาสการเยือนญี่ปุ่นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น และเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ ๒๐ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พร้อมกับนายมิตสึฮิโระ มิยะโคชิ รัฐมนตรีประจำสำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น
 
ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความยินดีที่ปีนี้เป็นปีมหามงคลสำหรับทั้งสองประเทศ เนื่องจากเป็นปีแห่งการขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นพระองค์ใหม่และการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของไทย โดยความสัมพันธ์ระดับราชวงศ์ถือเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่นที่แน่นแฟ้น ในเรื่องการเมืองไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ให้ความมั่นใจว่า กระบวนการจัดตั้งรัฐบาลได้เดินหน้าไปตามแผนที่กำหนดไว้ ในมิติเศรษฐกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้ย้ำความพร้อมของญี่ปุ่นที่จะมีส่วนร่วมในโครงการลงทุนต่าง ๆ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic corridor – EEC) ซึ่งรวมถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบินและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทย โดยสถาบันอาชีวศึกษาญี่ปุ่น (KOSEN) ได้เปิดสาขาแห่งแรกในไทยไปเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นอกจากนี้ ในด้านความร่วมมือระดับภูมิภาค ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลี ซึ่งเป็นประเด็นที่ญี่ปุ่นห่วงกังวล และสถานการณ์ในรัฐยะไข่ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงบทบาทของไทย ในฐานะประธานอาเซียน ในการส่งเสริมกระบวนการส่งกลับผู้พลัดถิ่นอย่างปลอดภัยและยั่งยืน
 
นอกจากนี้ ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมและกล่าวเปิดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ ๒๐ ณ สวนสาธารณะโยโยกิ เขตชิบุยะ กรุงโตเกียว โดยงานเทศกาลไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย โดยในปีนี้เป็นการฉลองครบรอบ ๒๐ ปี ของการจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ภายใต้หัวข้อ “Innovation & Sustainability” เสนอภาพลักษณ์ของไทยในด้านการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในด้านนวัตกรรม ให้เป็นที่รับรู้ต่อสาธารณชนชาวญี่ปุ่น