ข่าวเด่น : การถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวันเพื่อถวายพระเกียรติแด่นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน  ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : การถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวันเพื่อถวายพระเกียรติแด่นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน

      เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ผู้รักษาการประธานองคมนตรีเป็นเจ้าภาพถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวันเพื่อถวายพระเกียรติแด่เจ้าชายคอลิฟะห์ บิน ซัลมาน อัลคอลิฟะห์ นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ซึ่งเสด็จเยือนประเทศไทยในขณะนี้ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมด้วย

      ในโอกาสดังกล่าว ฝ่ายไทยและฝ่ายบาห์เรนได้ย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและพิเศษระหว่างกัน รวมถึงยินดีกับความคืบหน้าในสาขาความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข การค้าและการลงทุน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงความร่วมมือระหว่างประชาชนของทั้งสองฝ่าย อนึ่ง นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนทรงได้ฝากข้อความแสดงความยินดีถึงพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วย