ข่าวเด่น : การเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐกาตาร์ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : การเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐกาตาร์

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้การต้อนรับและพบหารือกับ เชค มุฮัมมัด บิน อับดุรเราะฮ์มาน บิน ญาสซิม อัษษานี (Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐกาตาร์ พร้อมคณะ ที่กระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีในหลายสาขา อาทิ การค้าการลงทุน ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน และความร่วมมือด้านการพัฒนา โดยฝ่ายไทยในฐานะผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลกรวมถึงอาหารฮาลาลพร้อมจะสนับสนุนและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของกาตาร์ รวมถึงแสดงความพร้อมที่จะเสนอให้ภาคเอกชนไทยด้านสินค้าและบริการสนับสนุนด้านต่าง ๆ ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี ๒๕๖๕ ของกาตาร์ ซึ่งฝ่ายกาตาร์ตอบรับด้วยดี พร้อมได้แสดงความประสงค์ที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงไทย และแสดงความสนใจในการร่วมลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor - EEC) ของไทย นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในกรอบองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ เช่น กรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue - ACD) และการเป็นประธานอาเซียนของไทย รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคของแต่ละฝ่าย ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือไตรภาคีเพื่อให้ความร่วมมือด้านการพัฒนาแก่ประเทศที่สามด้วย

นอกจากนั้น ในวันเดียวกัน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐกาตาร์ได้เข้าพบหารือกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี โดยฝ่ายกาตาร์แสดงความสนใจที่จะส่งเสริมความร่วมมือกับไทยด้านการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะการร่วมลงทุนใน EEC ซึ่งฝ่ายกาตาร์ให้ความสนใจเป็นพิเศษ

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐกาตาร์ได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายนำผลการหารือไปปฏิบัติให้เกิดผลคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมโดยเร็วเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายต่อไป

การเยือนไทยของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐกาตาร์ครั้งนี้ เป็นโอกาสดีในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับกาตาร์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมทั้งขยายความร่วมมือไปสู่สาขาอื่น ๆ ที่ทั้งสองประเทศมีศักยภาพ ซึ่งจะอำนวยประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศและประชาชนของทั้งสองประเทศต่อไป