ข่าวเด่น : นายกรัฐมนตรีพบหารือกับนายอันโตนิอู กุแตเรช เลขาธิการสหประชาชาติ ในช่วงการประชุม UNGA 74 ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : นายกรัฐมนตรีพบหารือกับนายอันโตนิอู กุแตเรช เลขาธิการสหประชาชาติ ในช่วงการประชุม UNGA 74

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้พบหารือกับนายอันโตนิอู กุแตเรช (Antonio Guterres) เลขาธิการสหประชาชาติ ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมด้วย 
นายกรัฐมนตรีและเลขาธิการสหประชาชาติได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญๆ ที่เป็นความท้าทายของโลก อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน และการปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ
นายกรัฐมนตรีได้ย้ำต่อเลขาธิการสหประชาชาติว่าไทยพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของสหประชาชาติและสนับสนุนการปฏิรูปสหประชาชาติตามความริเริ่มของเลขาธิการฯ เพื่อให้สหประชาชาติเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และตอบสนองต่อความท้าทายของโลกปัจจุบัน 
เลขาธิการสหประชาชาติแสดงความชื่นชมต่อบทบาทของไทย โดยเฉพาะในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง ซึ่งไทยสามารถแบ่งปันประสบการณ์กับประเทศอื่น ๆ ได้ และยินดีที่ไทยจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) เริ่มต้นในปี ๒๕๖๓  
นายกรัฐมนตรีได้เชิญเลขาธิการสหประชาชาติเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนที่ประเทศไทยด้วย