ข่าวเด่น : Dato Lim Jock Hoi เลขาธิการอาเซียน และนาย Gianni Infantino ประธานสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ (FIFA) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอลในอาเซียนไปสู่ระดับมาตรฐานสากล ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : Dato Lim Jock Hoi เลขาธิการอาเซียน และนาย Gianni Infantino ประธานสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ (FIFA) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอลในอาเซียนไปสู่ระดับมาตรฐานสากล

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 Dato Lim Jock Hoi เลขาธิการอาเซียน และนาย Gianni Infantino ประธานสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ (FIFA) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอลในอาเซียนไปสู่ระดับมาตรฐานสากล และเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับความร่วมมือระหว่างอาเซียนและ FIFA ในอนาคต โดยกำหนดความร่วมมือ 4 สาขา ได้แก่ ความมีน้ำใจนักกีฬา การกีฬาเพื่อการพัฒนา โครงการฟุตบอลฟีฟ่าสำหรับโรงเรียน และการเสริมสร้างขีดความสามารถของนักฟุตบอลมืออาชีพ