ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่ออำลาในโอกาสพ้นวาระการปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่ออำลาในโอกาสพ้นวาระการปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางโดนิกา พอตตี เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่ออำลาในโอกาสพ้นวาระการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งสองฝ่ายยินดีต่อความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ที่แน่นแฟ้นมากขึ้นระหว่างไทยกับแคนาดาทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนของบริษัทแคนาดาในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นถึงแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค รวมทั้งภายใต้กรอบอาเซียน-แคนาดา นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการฯ ได้แสดงความชื่นชมเอกอัครราชทูตแคนาดาฯ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันในการส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับแคนาดา
 
ในโอกาสนี้ นายเจษฎา กตเวทิน รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตแคนาดาฯ อีกด้วย