ข่าวเด่น : ผลการเยือนโปรตุเกสอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : ผลการเยือนโปรตุเกสอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐโปรตุเกสอย่างเป็นทางการ และในโอกาสนี้ นายออกุชตู ซานตูช ซิลวา (Augusto Santos Silva) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกสได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ต่อจากนั้นเป็นการพบหารือทวิภาคี

จากการหารือทวิภาคี รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองประเทศชื่นชมความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่างไทยกับโปรตุเกสบนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่มีมายาวนานกว่า ๕๐๐ ปี โดยรัฐมนตรีทั้งสองได้หารือในหัวข้อที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่การค้าและการลงทุน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เทคโนโลยีดิจิทัล ความร่วมมือไตรภาคี ไปจนถึงวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระดับประชาชน และการนอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ย้ำถึงความจำเป็นในการส่งเสริมร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ โดยมุ่งที่จะปฏิบัติตามค่านิยมร่วมกันบนพื้นฐานของกฎระเบียบและระบบพหุภาคีนิยม ซึ่งจะก่อให้เกิดสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ สองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางในประเด็นที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเล สมุทราภิบาล สำหรับประเด็นภูมิภาค ฝ่ายโปรตุเกสได้แสดงความยินดีต่อความสำเร็จในการเป็นประธานอาเซียนของไทย และยืนยันที่จะสนับสนุนประเทศไทยในกรอบไทย-สหภาพยุโรป และอาเซียน-สหภาพยุโรป ขณะที่ประเทศไทยแสดงความชื่นชมบทบาทที่โดดเด่นของโปรตุเกสในเรื่องสมุทราภิบาล ซึ่งโปรตุเกสจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2020 Ocean Conference

การเยือนโปรตุเกสของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในครั้งนี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างความตระหนักรู้ถึงโอกาสของทั้งสองประเทศ โดยรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้เห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่ทั้งสองประเทศมีความเชี่ยวชาญ ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีการแลกเปลี่ยนการเยือนการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสำรวจโอกาสทางธุรกิจของ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน EEC ของไทย และ Port Sines ทางตอนใต้ของโปรตุเกส

ในการพบกับชุมชนไทยในโปรตุเกส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงความพร้อมของรัฐบาลโปรตุเกสที่จะช่วยสนับสนุนการคุ้มครองดูแลแรงงานไทยในโปรตุเกส โดยรัฐบาลทั้งสองจะพิจารณาความเป็นไปในการจัดทำความตกลงด้านแรงงานเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ในระหว่างการเยือนโปรตุเกสครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มีโอกาสเยี่ยมชมสถาบันเทคนิคแห่งมหาวิทยาลัยลิสบอน (Technical Institute of the University of Lisbon) ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI) และหุ่นยนต์ รวมถึงได้เยี่ยมชมศูนย์การศึกษาและค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ชอมปาลิโมลด์ (Champalimaud Foundation) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยด้านการแพทย์ชั้นนำระดับโลกที่มีชื่อเสียงในด้านการรักษาโรคมะเร็ง ทั้งนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมมือกันในสาขาที่โปรตุเกสมีความเชี่ยวชาญซึ่งจะช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย

การเยือนในครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญเนื่องจากเป็นการเยือนโปรตุเกสระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครั้งแรกหลังจากที่ไม่ได้มีการเยือนมาเป็นเวลานานกว่า ๓๐ ปี นับเป็นการเปิดศักราชใหม่ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-โปรตุเกสให้มีพลวัตยิ่งขึ้นต่อไป