ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสุลต่านโอมาน ในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรี ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสุลต่านโอมาน ในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางเยือนรัฐสุลต่านโอมานเพื่อร่วมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสุลต่าน กอบูส บิน ซาอิด อัล ซาอิด (His Majesty Sultan Qaboos bin Said Al Said) ณ พระราชวัง Al-Alam กรุงมัสกัต โดยได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสุลต่าน ฮัยซัม บิน ฏอริก อาล ซะอีด (His Majesty Sultan Haitham bin Tariq Al-Said) สุลต่านแห่งโอมานพระองค์ใหม่ และในช่วงค่ำวันเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือกับนายยูซุฟ บิน อาลาวี บิน อับดัลลาห์ (His Excellency Mr. Yousuf bin Alawi bin Abdullah) รัฐมนตรีรับผิดชอบด้านการต่างประเทศโอมาน และได้หารือกันเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีและประเด็นต่าง ๆ ด้านการต่างประเทศ โดยเฉพาะสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง
 
สุลต่าน กอบูส บิน ซาอิด อัล ซาอิด พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ โดยสำนักพระราชวังโอมานได้ประกาศไว้ทุกข์เป็นเวลา ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ และลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา ๔๐ วัน สุลต่าน กอบูส บิน ซาอิด อัล ซาอิด ทรงครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒๕๖๓ ถือเป็นประมุขแห่งรัฐในกลุ่มประเทศอาหรับที่ทรงครองราชย์นานที่สุด นอกจากนั้น ทรงเป็นที่เคารพของผู้นำประเทศต่าง ๆ ทั้งในและนอกภูมิภาค โดยทรงเป็นผู้นำด้านสันติภาพและทรงดำเนินนโยบายต่างประเทศด้วยความเป็นกลางเพื่อรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาครัฐอ่าว และทรงได้รับการเทิดพระเกียรติว่า ทรงเป็นผู้นำที่พัฒนาให้รัฐสุลต่านโอมานมีเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ