ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือกับเอกอัครราชทูตไทยในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อประเมินสถานการณ์โควิด-๑๙ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือกับเอกอัครราชทูตไทยในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อประเมินสถานการณ์โควิด-๑๙

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หารือกับเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อประเมินสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา สปป. ลาว มาเลเซีย เมียนมา และเวียดนาม) จากผลกระทบของการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) รวมถึงโอกาสและทิศทางการดำเนินความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในช่วงระหว่างและภายหลังสถานการณ์โควิด-๑๙