ข่าวเด่น : การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับเครือรัฐบาฮามาส ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับเครือรัฐบาฮามาส

          เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนาย Frederick A. Mitchell Jr. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและตรวจคนเข้าเมืองเครือรัฐบาฮามาส ได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วม เรื่อง การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเครือรัฐบาฮามาส โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่โรงแรม Plaza Athenee นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในห้วงการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ (UNGA) ครั้งที่ ๗๑

          ภายหลังการลงนามในแถลงการณ์ร่วมฯ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความร่วมมือด้านต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและการอำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ

          เครือรัฐบาฮามาส มีเมืองหลวง คือ กรุงแนสซอ ตั้งอยู่ในทะเลแคริบเบียนทางตะวันออกของรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และทางตอนเหนือของประเทศคิวบา มีประชากร ๓๙๕,๐๐๐ คน เศรษฐกิจของประเทศมากกว่าร้อยละ ๖๐ มาจากภาคการท่องเที่ยว อนึ่ง เครือรัฐบาฮามาสเคยเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักร ทำให้ได้รับอิทธิพลทั้งทางการเมือง ภาษา และวัฒนธรรมจากสหราชอาณาจักร

          ทั้งนี้ เครือรัฐบาฮามาสเป็นประเทศลำดับที่ ๑๙๘ ที่ไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตด้วย (เอเชียตะวันออก ๑๕ ประเทศ เอเชียใต้และเอเชียกลาง ๑๓ ประเทศตะวันออกกลาง ๒๐ ประเทศ  แอฟริกา ๔๘ ประเทศ ยุโรป ๕๑ ประเทศ อเมริกาเหนือ ๒ ประเทศ ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ๓๓ ประเทศ และแปซิฟิกใต้ ๑๖ ประเทศ)