ข่าวเด่น : ประธานาธิบดีศรีลังกาและนายกรัฐมนตรีศรีลังกา ลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : ประธานาธิบดีศรีลังกาและนายกรัฐมนตรีศรีลังกา ลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2559 นาย Maithripala Sirisena ประธานาธิบดีศรีลังกา และนาย Ranil Wickremesinghe นายกรัฐมนตรีศรีลังกา ได้ลงนามในสมุดแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยืนถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ โดยประธานาธิบดี Sirisena ได้เขียนในนามของรัฐบาลศรีลังกาและประชาชนศรีลังกาถวายความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ และแสดงความเสียใจกับราชวงศ์ไทย รัฐบาลไทย และประชาชนไทย ซึ่งชาวศรีลังกาได้ร่วมไว้อาลัยกับประชาชนชาวไทยต่อการสวรรคตของพระเจ้าแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งด้วย นอกจากนี้ ประธานาธิบดี Sirisena ได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้ทรงกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศรีลังกากับไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วย

ส่วนนายกรัฐมนตรี Wickremesinghe ได้เขียนแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแสดงความเสียใจกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รัฐบาลไทย และประชาชนชาวไทย ซึ่ง ณ เวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เศร้าโศกสำหรับชาวศรีลังกาเช่นกัน พร้อมกับเขียนว่า “ไม่อาจลืมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้ทรงทำให้ประเทศไทย และประชาชนชาวไทยพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว”

ในโอกาสนี้ นาย Esala Weerakoon ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นาย M. Rizvi Hassen อธิบดีกรมพิธีการทูต และนาย Ameer Ajwad อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ซึ่งได้ติดตามคณะของประธานาธิบดี Sirisena และนายกรัฐมนตรี Wickremesinghe ได้ร่วมเขียนแสดงความอาลัยแด่พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ด้วย