ข่าวเด่น : เลขาธิการสหประชาชาติลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : เลขาธิการสหประชาชาติลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 นาย Ban Ki-moon เลขาธิการสหประชาชาติได้ลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ คณะทูตถาวร ณ นิวยอร์ก