ข่าวเด่น : นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ พร้อมด้วยนางโฮ ชิง ภริยาได้เดินทางไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เพื่อวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและลงนามแสดงความอาลัย