ข่าวเด่น : รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 นายหลี่ หยวนเฉา รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดี ได้เดินทางไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เพื่อวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและลงนามแสดงความอาลัย