ข่าวเด่น : นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและภริยาเดินทางมาวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพและลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและภริยาเดินทางมาวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพและลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2559 นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และนางนาลี สีสุลิด ภริยา ได้เดินทางมาวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพ และลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และศาลาว่าการสำนักพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง