ข่าวเด่น : อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายนิโคลัส นิอง อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย ในฐานะผู้แทนพิเศษของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียม วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จากนั้น ลงนามถวายความอาลัย ณ อาคารสำนักราชเลขาธิการ ในพระบรมมหาราชวัง