ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ในฐานะผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ในฐานะผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  นายโมฮัมเหม็ด  ซาอิด  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจสาธารณรัฐมัลดีฟส์  ในฐานะผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์  เดินทางไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  ในการวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร จากนั้นลงนามถวายความอาลัย ณ ศาลาว่าการสำนักพระราชวัง พระบรมมหาราชวัง