ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม การงาน และการสื่อสาร ในฐานะผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามแกมเบีย วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม การงาน และการสื่อสาร ในฐานะผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามแกมเบีย วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๕๙ นายบาลา การ์บา จาฮุมปา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม การงาน และการสื่อสาร ในฐานะผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามแกมเบีย วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพ และลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และศาลาว่าการสำนักพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง