ข่าวเด่น : มกุฎราชกุมารแห่งตองกา เสด็จฯ ทรงลงพระหัตถ์ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : มกุฎราชกุมารแห่งตองกา เสด็จฯ ทรงลงพระหัตถ์ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  มกุฎราชกุมารตูโปโตอา  อูลูกาลาลาแห่งตองกา เสด็จฯ ทรงลงพระหัตถ์ถวายความอาลัย  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารสำนักราชเลขาธิการ ในพระบรมมหาราชวัง