ข่าวเด่น : ผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : ผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๑๕ น. นายแอร์นานี ฟีโลเมนา โกเอลยา ดา ซิลวา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ในฐานะผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จากนั้น นายแอร์นานีฯ ลงนามถวายความอาลัย ณ อาคารสำนักราชเลขาธิการ ในพระบรมมหาราชวัง