ข่าวเด่น : เลขาธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกถวายความอาลัยและวางพวงมาลาถวายความเคารพพระบรมศพ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : เลขาธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกถวายความอาลัยและวางพวงมาลาถวายความเคารพพระบรมศพ

เมื่อวันที่ ๒๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา  ๐๙.๐๐  น. ดร.ชามฉัด อัคตาร์ (Dr.Shamshad Akhtar) เลขาธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิก ลงนามในสมุดหลวงเพื่อถวายความอาลัยและวางพวงมาลาถวายความเคารพพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  และศาลาว่าการพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง