ข่าวเด่น : รัฐบาลศรีลังกามอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ของไทย ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : รัฐบาลศรีลังกามอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ของไทย

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 นางกเษณุกา ธิเรนี เสเนวิรัตนะ (H.E. Mrs. Kshenuka Dhireni Senewirate) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อมอบเงินจากรัฐบาลศรีลังกาในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้เมื่อช่วงปลายปี 2559 จำนวน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนายไมตรีปาละ สิริเสนา ประธานาธิบดีศรีลังกาเป็นผู้อนุมัติเงินช่วยเหลือทางมนุษยธรรมดังกล่าวแก่รัฐบาลไทย 
 
การช่วยเหลือในครั้งนี้ถือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่ดีของรัฐบาลศรีลังกาต่อประเทศไทย และสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะในด้านพุทธศาสนาและวัฒนธรรม โดยไทยและศรีลังกาได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันมาเกือบ 62 ปี มีการแลกเปลี่ยนการเยือนที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง อาทิ ประธานาธิบดีศรีลังกาเดินทางเยือนไทยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 เพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเมื่อวันที่ 8 – 12 มีนาคม 2559 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนศรีลังกาอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน ซึ่งได้รับผลลัพธ์การเยือนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในด้านการลงทุน ปัจจุบันศรีลังกาเป็นแหล่งลงทุนที่มีศักยภาพในเอเชียใต้ มีการลงทุนของภาคเอกชนไทยกว่า 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากมูลค่าการลงทุนไทยในศรีลังกาเมื่อปี 2558 ถึง 10 เท่า 
 
อนึ่ง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 รัฐบาลไทยได้บริจาคเงินช่วยเหลือแก่ศรีลังกาที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรง จำนวน 2 ล้านบาท โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ เป็นผู้แทนมอบเงินดังกล่าวแก่นาย Mangala Samaraweera รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศศรีลังกา