ข่าวเด่น : การเยือนไทยของเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มณฑลเจ้อเจียง ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : การเยือนไทยของเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มณฑลเจ้อเจียง

              เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ต้อนรับและพบหารือกับนายเซี่ย เป่าหลง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มณฑลเจ้อเจียง และประธานสภาประชาชนมณฑล   เจ้อเจียง ซึ่งนำคณะผู้แทนทั้งภาครัฐและเอกชนจากเจ้อเจียง เยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ เมษายน ๒๕๖๐

             ในการพบหารือ ณ กระทรวงการต่างประเทศ ทั้งสองฝ่ายหารือถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับเจ้อเจียง ในมิติต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ความร่วมมือด้านการศึกษา และการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับรวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน 

             เจ้อเจียงเป็นมณฑลสำคัญที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีของจีน เป็นเมืองท่าสำคัญ ที่มีการค้ากับต่างประเทศสูงเป็นอันดับ ๔ ของจีน เป็นที่ตั้งของธุรกิจสำคัญรายใหญ่ของจีนจำนวนมาก เช่น บริษัทอาลีบาบา รวมทั้งมีการออกไปลงทุนต่างประเทศเป็นจำนวนมาก โดยในปัจจุบันมีนักธุรกิจจากเจ้อเจียงเข้ามาลงทุนในไทยแล้วหลายราย โดยเฉพาะที่นิคมอุตสาหกรรมไทย – จีน จังหวัดระยอง

             การเยือนครั้งนี้ถือเป็นการเยือนไทยครั้งแรกของนายเซี่ยฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของมณฑลเจ้อเจียง (เทียบเท่าระดับรัฐมนตรีว่าการ) และเป็นการเยือนไทยครั้งแรกของผู้บริหารระดับสูงเจ้อเจียงในรอบหลายปี ซึ่งในระหว่างการเยือน นายเซี่ยฯ และคณะได้เดินทางไปเยือนจังหวัดระยองซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นเมืองคู่มิตรกับเจ้อเจียเพื่อเยี่ยมชมธุรกิจของเจ้อเจียงในจังหวัด และพบหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รวมทั้งเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องระหว่างโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกับสถาบันการสื่อสารเจ้อเจียง ส่วนที่กรุงเทพฯ นายเซี่ยฯ ยังได้เป็นประธานการเปิดงานสัปดาห์การท่องเที่ยวเจ้อเจียงที่ศูนย์วัฒนธรรมจีนประจำประเทศไทย และพบหารือกับสมาคมเจ้อเจียงแห่งประเทศไทยอีกด้วย