ข่าวเด่น : พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรี ร่วมกล่าวเปิดการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) สมัยที่ 73 ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรี ร่วมกล่าวเปิดการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) สมัยที่ 73

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรี ร่วมกล่าวเปิดการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) สมัยที่ 73 และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 70 ปีของเอสแคป ณ อาคารสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก โดยในโอกาสเดียวกัน นางชามฉัด อัคตาร์ รองเลขาธิการสหประชาชาติและเลขาธิการบริหารเอสแคป ได้กล่าวถวายความอาลัยในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วย