ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองโกเลียเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองโกเลียเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

          เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายเซ็นด์ มุก - ออกิล (H.E. Mr. Tsend Munkh - Orgil) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองโกเลียได้เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิก สมัยที่ ๗๓ (the 73rd Session of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - ESCAP) ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และเพื่อทำความรู้จักและหารือแนวทางกระชับความสัมพันธ์ไทย – มองโกเลีย

          ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายแสดงความพอใจกับพัฒนาการความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนระดับสูงระหว่างไทยและมองโกเลีย พร้อมทั้งได้หารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคในสาขาต่าง ๆ อาทิ ความร่วมมือทางวิชาการ การค้าและการลงทุน และเห็นพ้องว่า ทั้งสองฝ่ายควรจัดการประชุมครั้งที่ ๑ ของกลไกหารือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับมองโกเลียในโอกาสแรก นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับสถานการณ์และความร่วมมือในภูมิภาค และย้ำการแลกเปลี่ยนการสนับสนุนซึ่งกันและกันในกรอบเวทีพหุภาคีด้วย

        อนึ่ง นายเซ็นด์ มุก - ออกิล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นการดำรงตำแหน่งสมัยที่ ๒ ก่อนหน้านี้ เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างปี ๒๕๔๗ - ๒๕๔๙ และเคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ได้แก่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมและกิจการภายใน ระหว่างปี ๒๕๔๓ - ๒๕๔๗ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและกิจการภายใน ระหว่างปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑