ข่าวเด่น : กระทรวงการต่างประเทศร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงละศีลอด ประจำปี ๒๕๖๐ ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : กระทรวงการต่างประเทศร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงละศีลอด ประจำปี ๒๕๖๐ ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

             เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดงานเลี้ยงละศีลอด (Iftar Dinner)แก่คณะทูตประเทศมุสลิมประจำประเทศไทย ผู้นำศาสนาอิสลาม นักวิชาการมุสลิม และบุคคลสำคัญของชุมชนไทยมุสลิม ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

          ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบเงินสนับสนุนการจัดงานเลี้ยงละศีลอด จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่นายสามารถ มะลูลีม ประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย และได้กล่าวปราศรัยแก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยย้ำถึงนโยบายและการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศมุสลิม และสนับสนุนกิจการศาสนาอิสลามและชุมชนไทยมุสลิมในด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง

          การจัดงานเลี้ยงละศีลอดเป็นการจัดงานเลี้ยงอาหารมื้อค่ำของชาวมุสลิมภายหลังจากได้ถือศีลอดอาหารระหว่างวันในช่วงเดือนรอมฎอน จึงเป็นประเพณีที่มีความสำคัญทางจิตใจต่อชาวมุสลิม ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงละศีลอดแก่คณะทูตประเทศมุสลิมเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะทูตจากประเทศมุสลิมและประชาคมไทยมุสลิม โดยในปีนี้ มีคณะทูตจากประเทศมุสลิมประจำประเทศไทยจำนวน ๒๐ ประเทศ และผู้นำศาสนาของชุมชนไทยมุสลิมจำนวน ๒๕๐ คน เข้าร่วมงานดังกล่าว​​