ข่าวเด่น : อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชิลีและผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชิลี เข้าพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทย ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชิลีและผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชิลี เข้าพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทย

       เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายเอดัวร์โด เฟรย์ รุยซ์-ตักเล อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชิลี และผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชิลีสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้เข้าพบหารือกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทย เป็นปีที่ ๒ ติดต่อกัน

          ในการหารือ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับชิลี โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ชื่นชมบทบาทของรัฐบาลชิลีในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ อาทิ เอเปค ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans – Pacific  Partnership: TPP) และกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก (Pacific Alliance: PA) รวมถึงวิสัยทัศน์ของชิลีในการให้ความสำคัญต่อการค้าเสรี ซึ่งส่งผลให้ชิลีได้มีการจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่าง ๆ ถึง ๖๕ ประเทศ ขณะที่อดีตประธานาธิบดีชิลีฯ ได้เน้นย้ำความสนใจของชิลีในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทั้งกับประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเล็งเห็นว่าไทยและชิลีสามารถเป็น gateway ให้แก่กันและกันได้ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์สำคัญในภูมิภาคและระหว่างประเทศด้วย

          ระหว่างการเดินทางเยือนไทยครั้งนี้ อดีตประธานาธิบดีชิลีฯ ได้เข้าร่วมงานสัมมนา Latin America, Thailand and beyond: Partnership in Global Value Chains ซึ่งกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้จัดขึ้นเมื่อวันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน THAIFEX – World of Food ASIA 2017 เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

          อนึ่ง ไทยและชิลีได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี ๒๕๐๕ ซึ่งปี  ๒๕๖๐ เป็นปีครบรอบ ๕๕ ปี ความสัมพันธ์ฯ การค้าระหว่างไทยกับชิลีในปี ๒๕๕๙ มีมูลค่ารวม ๘๙๕.๑๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปัจจุบัน ชิลีเป็นคู่ค้าอันดับที่ ๔ ของไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกา