ข่าวเด่น : การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ ๑๒๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – รัสเซีย ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ ๑๒๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – รัสเซีย

              เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายคีริลล์ บาร์สกี เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ ๑๒๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – รัสเซีย ในปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณลาน Fashion Hall ชั้น ๑ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมีแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ คณะทูตานุทูต ผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน เข้าร่วม

              ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบโล่รางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย – รัสเซีย และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศรัสเซีย ระดับมัธยมปลาย ซึ่งจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา

              กิจกรรมเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ ๑๒๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – รัสเซีย มีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณลาน Fashion Hall ชั้น ๑ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาของไทยที่มีความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับสหพันธรัฐรัสเซีย ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย – รัสเซีย การออกบูธของหน่วยงานต่าง ๆ  การจำหน่ายดวงตราไปรษณียากรที่ระลึกในโอกาสครบรอบ ๑๒๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – รัสเซีย การจำหน่ายหนังสือ อาหาร และของที่ระลึกจากรัสเซีย นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังจะได้สนุกสนานกับหิมะจำลองและความน่ารักของ “มิสเตอร์รุสกี้ ศรีอยุธยา” ตุ๊กตามาสคอตหมีขาวประจำงาน ตลอดจนกิจกรรมหลากหลายบนเวทีตลอดทั้งวัน อาทิ การแสดงทางวัฒนธรรมจากรัสเซีย การแสดงดนตรีโดยวงดนตรีของมหาวิทยาลัยศิลปากร การบรรยายทางวิชาการ เป็นต้น โดยผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่www.facebook.com/120thairus