ข่าวเด่น : งานฉลองครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – อินเดีย ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : งานฉลองครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – อินเดีย

          เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานงานเลี้ยงรับรองฉลองโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – อินเดีย ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีคณะทูตานุทูต หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน และวิชาการ รวมทั้งสื่อมวลชน เข้าร่วม
          ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ “Moments of My Fond Memories in India” นิทรรศการความสัมพันธ์ไทย – อินเดีย การแสดงดนตรีและวัฒนธรรมไทย – อินเดีย การแสดงดนตรีจาก Bangkok Symphony Orchestra และการนำเสนออาหารไทย – อินเดียในรูปแบบ “Street Food”
          นอกจากงานเลี้ยงรับรองข้างต้นแล้ว ในส่วนของฝ่ายไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ เมืองกัลกัตตา และเมืองเจนไน ตลอดจนหน่วยงานทีมประเทศไทยในอินเดีย ได้ดำเนินกิจกรรมฉลองความสัมพันธ์ฯ ในอินเดียอย่างต่อเนื่องตลอดปี ๒๕๖๐ เช่น นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เกี่ยวกับประเทศอินเดียในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สัปดาห์วัฒนธรรมไทย (Namaste Thailand) ณ กรุงนิวเดลี เมืองมุมไบ เมืองเจนไน และเมืองกัลกัตตา การตอบปัญหาเกี่ยวกับประเทศไทย Namaste Thailand Quiz ส่วนฝ่ายอินเดีย สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยจะนำคณะนักแสดงและนาฏศิลป์จากอินเดียเดินทางมาทำการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมอินเดียในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทยในช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ศกนี้
          อนึ่ง ไทยและอินเดียสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๙๐ โดยในปีนี้ครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – อินเดีย ซึ่งนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้เห็นพ้องที่จะจัดกิจกรรมเพื่อฉลองวาระโอกาสพิเศษดังกล่าว โดยได้ระบุในแถลงการณ์ร่วมในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙