ข่าวเด่น : นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ต้อนรับนางจูลี บิชอป รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ต้อนรับนางจูลี บิชอป รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐