ข่าวเด่น : กระทรวงการต่างประเทศมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : กระทรวงการต่างประเทศมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคที่กระทรวงการต่างประเทศได้รวบรวมจากข้าราชการและลูกจ้างกระทรวงการต่างประเทศ ทีมประเทศไทยในต่างประเทศ และชุมชนคนไทยทั่วโลก จำนวน ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับมอบเงินบริจาคจำนวนดังกล่าวในงาน "ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่วมพระบารมี" เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล