ข่าวเด่น : นายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : นายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

          นายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย เดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
          โดยในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ ได้พบหารือทวิภาคีและแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ร่วมกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งได้เยี่ยมชมนิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย – รัสเซีย เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – รัสเซีย ณ กระทรวงการต่างประเทศ หลังจากนั้น ได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล และเดินทางไปลงนามแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในสมุดหลวง ณ พระบรมมหาราชวัง
          ในการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ทั้งสองฝ่ายได้ใช้โอกาสดังกล่าวติดตามผลการเยือนรัสเซียของนายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา และผลักดันประเด็นสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ การเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น ๕ เท่า จาก ๒,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น ๑๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓  การเสนอให้ฝ่ายรัสเซียพิจารณานำเข้าสินค้าเกษตรจากไทยเพิ่มขึ้น การส่งเสริมความร่วมมือในกรอบพลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความมั่นคง การเชิญชวนให้รัสเซียเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรม S-Curve ที่ฝ่ายรัสเซียมีความเชี่ยวชาญ เช่น อุตสาหกรรมอวกาศ ดิจิทัล หุ่นยนต์ เป็นต้น เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ โดยเฉพาะการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของไทยในตลาดอาเซียน ตลอดจนขอให้ฝ่ายรัสเซียอำนวยความสะดวกให้แก่การลงทุนของไทยในรัสเซีย รวมทั้งขอให้รัสเซียช่วยเร่งรัดกระบวนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียให้บรรลุผลโดยเร็ว
          นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นพหุภาคีที่อยู่ในความสนใจ อาทิ สถานการณ์ในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ทะเลจีนใต้ คาบสมุทรเกาหลี และความร่วมมือในกรอบอาเซียน เป็นต้น 
          การเยือนไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียครั้งนี้ ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีที่มีพลวัตมากในห้วง ๓ ปีที่ผ่านมา ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญในวาระครบรอบ ๑๒๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – รัสเซีย ในปี ๒๕๖๐ ซึ่งจะช่วยปูทางไปสู่การยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างสองประเทศในอนาคตต่อไป