ข่าวเด่น : นายกรัฐมนตรีพบหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีรัสเซีย ระหว่างการประชุมระหว่างผู้นำกลุ่มประเทศ BRICS กับประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา ณ เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : นายกรัฐมนตรีพบหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีรัสเซีย ระหว่างการประชุมระหว่างผู้นำกลุ่มประเทศ BRICS กับประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา ณ เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้พบหารือทวิภาคีกับนายวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างการประชุมระหว่างผู้นำกลุ่มประเทศ BRICS กับประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา (Emerging Markets and Developing Countries Dialogue - EMDCD) ณ เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมด้วย

ในการนี้ ผู้นำของทั้งสองประเทศได้หารือกันถึงแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับสหพันธรัฐรัสเซียให้มีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป้าหมายการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น ๑๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี ๒๕๖๓ และการเร่งรัดดำเนินการตามความตกลง ในหลากหลายสาขาที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามกันไว้แล้ว ตลอดจนการประชุมในกรอบต่าง ๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้ขอให้ฝ่ายรัสเซียพิจารณานำเข้าสินค้าเกษตรจากไทยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ ยางพาราและข้าว รวมถึงการส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบโรงงานแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ สัตว์ปีก และประมงของไทย เพื่อให้ไทยสามารถส่งออกสินค้าเหล่านี้ไปยังตลาดรัสเซียได้เพิ่มขึ้น และขอให้รัสเซียเร่งผลักดันให้กระบวนการเจรจา FTA ไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Union - EAEU) มีขึ้นโดยเร็ว ตลอดจนเชิญชวนให้ฝ่ายรัสเซียพิจารณาเข้ามาลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor - EEC) และอุตสาหกรรม S-Curve ที่ฝ่ายรัสเซียมีความเชี่ยวชาญ โดยอาศัยศักยภาพของไทยในฐานะศูนย์กลางการเชื่อมโยงของอาเซียน ซึ่งจะช่วยเสริมกับนโยบายหันหน้าสู่ตะวันออก หรือ Turn to the East ของรัฐบาลรัสเซียได้เป็นอย่างดี ขณะที่ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ได้แสดงความชื่นชมและขอบคุณภาคเอกชนของไทยที่เข้าไปลงทุนในตลาดรัสเซีย

อนึ่ง การพบหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ ๒ หลังจากที่ได้เคยพบกันเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ ณ เมืองโซชิ สหพันธรัฐรัสเซีย และยังถือเป็นส่วนหนึ่งของวาระครบรอบ ๑๒๐ ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับรัสเซียในปี ๒๕๖๐ ด้วย