ข่าวเด่น : พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการ และเข้าร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๓ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการ และเข้าร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๓