ข่าวเด่น : นายภิมเสน ทาส ประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เดินทางถึงประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : นายภิมเสน ทาส ประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เดินทางถึงประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

          เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๑๕ น. นายภิมเสน ทาส ประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เดินทางถึงประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะผู้แทนรัฐบาล ให้การต้อนรับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ