ข่าวเด่น : เชค ษานี บิน ฮะมัด บิน เคาะลีฟะฮ์ อาลษานี พระอนุชาของเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ เสด็จถึงประเทศไทยเพื่อทรงเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : เชค ษานี บิน ฮะมัด บิน เคาะลีฟะฮ์ อาลษานี พระอนุชาของเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ เสด็จถึงประเทศไทยเพื่อทรงเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

          เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๑๐ น. เชค ษานี บิน ฮะมัด บิน เคาะลีฟะฮ์ อาลษานี พระอนุชาของเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ เสด็จถึงประเทศไทยเพื่อทรงเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีพลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ในฐานะผู้แทนพระองค์ และนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีกว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้แทนรัฐบาล ถวายการต้อนรับที่ท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖